Typer

Det första vi tittar på i Human Design är hur din energi fungerar. I den tiden vi lever i just nu, finns det en förväntning på effektivitet och hastighet . Alla ska ”ta i” och ”pusha” för att komma upp och fram. Helst ska det gå fort. Så pass fort att vi inte hinner att känna efter om det här är ett liv som passar för mig.

Vad är gränsen för mig?

Vad för slags arbete kan jag ha så att jag fortfarande har kraft och tid till att känna att jag lever?

Vilken typ av arbete skulle jag kunna blomstra i?

Hur vill jag leva mitt liv?

Vissa av oss har inte en stabil energi som håller, medan andras tickar starkt och har kraftigare batterier.

Vilken typ har du?

Generator

Ca 70% av befolkningen har Generator-typen. Den här energitypen är människor som behöver använda sin energi till arbete. Det här är vår tids byggare, arbetsmyror och flitiga bin. Vad du har som jobb är då extra viktigt för dig. Som Generator är det viktigt att du inte fastnar i vilket arbete som helst, men att du känner efter varför du jobbar med just detta. Om du tar ett jobb  som är i ett sökande efter status eller trygghet, även om du egentligen känner att något annat är mer rätt för dig, så kommer du märka av konsekvenserna av ditt val.

Generatorer känner sig lätt fångade när de lever genom andras idéer eller drömmar. Då kan en (stark) känsla av frustration uppstå i Generatorn. Frustration är ett tecken på Generatorns icke–jag. Därför är det viktigt att vara medveten om dina starka sidor och egenskaper så att du får använda dig själv på ett sätt som tänder elden i dig.

Generatorns naturliga tillstånd är en känsla av tillfredställelse som uppnås när de responderar på livet genom att ta beslut med magen. Generatorns livsstrategi är att respondera på det som sker utanför dem. De behöver vara försiktiga för att inte hamna i fällan att tänka sig fram till beslut.

Manifesting generator

Manifesting Generator har Generator som typ, men innehåller en del tilläggskvalitéer. En Manifesting Generator har oftast ett större intressefält än en ren Generator. Manifesting Generators kan snabbt växla mellan olika uppgifter och kan bolla många projekt och idéer samtidigt. En Manifesting Generator kan ofta ta genvägar när ett projekt ska genomföras och ibland är de lite för snabba och behöver backa och fullföra de steg de har hoppat över. De har en energi som är mer rastlös än en ren Generator och behöver därför akta sig för att inte rusa blint in i agerande bara för att få saker att hända. Manifesting Generators behöver även lära sig att respondera på livet istället för att tvinga fram agerande från huvudet.

Generatorns och Manifesting Generatorns naturliga tillstånd är en känsla av tillfredställelse som uppnås när de responderar på livet genom att ta beslut med magen. Genaratorns livsstrategi är att respondera på det som sker utanför dem. De behöver vara försiktiga för att inte hamna i fällan att tänka sig fram till beslut.

Projektor

Ca 20% av befolkningen tillhör Projektor-typen. Projektorer räknas som en icke-energityp. Det betyder inte att Projektorn inte har någon energi, men att de inte har den stabila energitillgången som Generatorn har. Det är väldigt viktigt för en Projektor att lyssna på sig själv och sitt behov av paus och ensamtid för att inte bränna sig på hårt arbete. Det naturliga för en Projektor är att uppnå framgång genom att hjälpa andra med att hitta framgång. Projektorn är en naturlig guide eller stöttepelare som antingen kan fokusera sin förståelse för andra människor, system, projekt eller samhällen för att förstå hur energi kan användas mer effektivt.

Många Projektorer lever idag som Generatorer (eller Manifestorer) eftersom det är så vår tidsålder säger att vi ska leva. När en Projektor inte blir använd som den vägvisare de är kan de få en känsla av att de är översedda. Då faller en Projektor in i sitt icke-jag, som är bitterhet. För att undvika detta är det viktigt för alla Projektorer att lära känna sig själva, med sig själva, även om de är har större intresse av andra (och tror att de har full koll på vilka de själva är). Det är viktigt att de vet vad de är bra på och vad de är intresserade av för att skaffa en umgängeskrets som ser dem för vilka de verkligen är. Det är först när andra känner igen kvaliteterna hos en Projektor som de kan få en inbjudan till att dela sin visdom. Projektorens livsstrategi är att vänta på inbjudan. Projektoren behöver vara försiktig med att sätta igång saker från sitt huvud.

Manifestor

Manifestorn tillhör de mindre grupperna i samhället med sina 9%. Manifestorn är en energityp, men den fungerar lite annorlunda än Generatorn. Manifestorns energi kommer med en kraft till att starta något nytt. De har en stark påverkan på sin omgivning och det kan vara tillräckligt att en Manifestor stiger in i ett rum med andra, för att det ska sätta fart på saker. Den här starka energin kan upplevas som avvisande eller skrämmande om Manifestorn inte använder sin livsstrategi; att informera omgivningen om sina planer. Om Manifestorn glömmer eller hoppar över att informera, kan andra medvetet eller omedvetet försöka hindra eller kontrollera Manifestorn (vilket är något av det värsta den vet). Då reagerar Manifestorn med sitt icke-jag, som är ilska. Det naturliga tillståndet för en Manifestor är lugn till att göra det de planerat, utan att bli förhindrade. Det uppnår de genom att lära sig att på ett socialt och trevligt sätt kommunicera ut till andra vad de planerar att göra.

Manifestorn har inte den stabila och uthålliga energin som Generatorn har. Därför är det viktigt för Manifestorn att ta pauser, gärna ensamma, för att känna efter om de behöver ladda batterierna. Manifestorn kan tycka att dessa pauser är tråkiga och onödiga och vill helst använda sin kraft hela tiden, vilket kan leda till utbrändhet. Även om Manifestorn är lite av en ensamvarg som har behov av att få bestämma över sig själv, behöver den även andra människor till att fullföra de projekt de påbörjar. Generatorn är bättre rustad till att genomföra arbete under en längre tid än en Manifestor, som naturligt är den som bara ska få bollen att rulla.

Reflektor

Då är vi framme vid den minsta gruppen av typerna; Reflektorn med sin 1%. Reflektorn är en icke-energityp som fungerar väldigt annorlunda än de andra typerna. Reflektorn är som vi hör på namnet, här för att reflektera. Reflektorn har ingen stabil energi i något av sina center och behöver därför genomgå en lång process på +/-28 dagar innan den kan ta viktiga beslut som gäller sitt eget liv och sig själv

I den här måncykeln går en Reflektor genom allt som inte är den själv. Först efter den måncykeln är det möjligt att landa i vad som är rätt att göra för sig själv. En Reflektors uppgift är att spegla människor, samhällen, processer, grupper etc. Reflektorn får ofta med sig detaljer som vi andra inte ser och har ett naturligt öga för det unika och det som är annorlunda.

En Reflektor upplevs som smakande, samlande och är ofta nyfikna och intresserade av allt som kan lära dem något nytt. Reflektorn är rädd för att bli bortglömd och känna sig osynlig i sitt samhälle, umgängeskrets eller familj. En Reflektor som lever sin natur är en person människor kan vända sig till med sina personlighetsdrag, historier och sätt att leva på. De som lever ut sin naturliga glädje över allt livet erbjuder, kommer kunna njuta av de små och stora överraskningarna som livet erbjuder. En Reflektor i obalans som lägger förväntningar och guider på ögonblicket kommer däremot känna av sitt icke-jag, som är besvikelse.

Reflektorn behöver en balans mellan intryck från andra och ensamtid till att reflektera. Många gillar att resa, träffa nya människor och kulturer, men de behöver även ett stabilt hem och kanske en partner att landa med.