Typer

Det första vi tittar på i Human Design är hur energin din fungerar. I den tid vi lever i just nu är det en förväntning på hastighet og effektivitet. Alla ska ”ta i” och ”pusha” för att komma upp och fram. Och helst ska det gå fort. Så fort att vi inte hinner att känna efter om det här är ett liv som passar för mig? Vad är nog för mig? Vad för slags arbete kan jag ha så att jag fortfarande har kraft och tid till att känna att jag lever? Vilken typ av arbete skulle jag blomstra i? Hur vill jag leva mitt liv? Vissa av oss saknar en stabil energi som varar, medan andra tickar och har kraftigare batterier.

Hvilken type er du?

Generator

Ungefär 70% av befolkningen tillhör Generator-typen. Det här är en energityp som präglar människor som behöver använda sin energi till att arbeta. Det här är vår tids byggare, arbetsmyror och flitiga bin. Vad du jobbar med är då extra viktigt för dig. Som Generator är det viktigt att du inte fastnar i vilket jobb som helst, men att du kännerr efter varför du gör precis det här jobbet. Om du tar ett jobb i sökande efter status eller trygghet även om du egentligen känner att något annat är rätt för dig, så kommer du märka av konsekvenserna av ditt val.

Generatorer känner sig lätt fångade när de lever genom andras idéer eller drömmar. Då kan en (stark) känsla av frustration uppstå i Generatorn. Frustration är ett tecken på Generatorns icke–jag. Därför är det viktigt att vara medveten om dina starka sidor och egenskaper så att du får använda dig själv på ett sätt som tänder elden i dig.

Generatorns naturliga tillstånd är en känsla av tillfredställelse som uppnås när de responderar på livet genom att ta beslut med magen. Genaratorns livsstrategi är att respondera på något som sker utanför dem. De behöver akta sig för att inte trampa i fällan om att tänka sig fram till vad de ska göra.

Manifesting generator

Manifesting Generator är Generator som typ, men har en del tilläggskvaliteter. En Manifesting Generator har oftast ett större intressefält än en ren Generator. Manifesting Generators kan fort växla mellan olika uppgifter och kan jonglera många projekt och idéer samtidigt. En Manifesting Generator kan ofta ta genvägar när ett projekt ska genomföras och ibland är de lite för snabba och behöver gå tillbaka och fullföra steg de har hoppat över. De har en energi som är mer rastlös än en ren Generator och behöver därför akta sig så att de inte rusar blint in i handling bara för att få saker att hända. Manifesting Generators behöver även lära sig att respondera på livet istället för att tvinga fram action från huvudet.

Generatorns och Manifesting Generatorns naturliga tillstånd är en känsla av tillfredställelse som uppnås när de responderar på livet genom att ta beslut med magen. Genaratorns livsstrategi är att respondera på något som sker utanför dem. De behöver akta sig för att inte trampa i fällan om att tänka sig fram till vad de ska göra.

Projektor

Ca 20% av befolkningen tillhör Projektortypen. Projektorer räknas som en icke-energityp. Det betyder inte att Projektorn saknar energi, men att de inte har den stabila energitillgången som Generatorn har. Det är väldigt viktigt för en Projektor att lyssna på sig själv och sitt behov av paus och ensamtid för att inte bränna sig på hårt arbete. Det naturliga för en Projektor är att uppnå succé genom att hjälpa andra med att finna succé. Projektorn är en naturlig guide eller stöttepelare som antingen kan fokusera sin förståelse mot andra människor, system, projekt eller samhälle för att se hur energi kan användas mer effektivt.

Många Projektorer lever idag som Generatorer (eller Manifestorer) eftersom det är så tidsåldern säger att vi ska leva. När en Projektor inte blir använd som den vägvisare han/hon är kan de få en känsla av att bli översedda. Då faller en Projektor in i sitt icke-jag som är bitterhet. För att undgå detta är det viktigt för alla Projektorer att lära känna sig själva med sig själva, även om de oftast är mer intresserade i andra (och tror att de har koll på vilka de själva är). Det är viktigt att de vet vad de är bra på och vad de är intresserade av för att skaffa en umgängeskrets som ser de för vilka de verkligen är. Det är först när andra känner igen kvaliteterna hos en Projektor som de kan få en inbjudan till att dela sin visdom. Projektorens livsstrategi är att vänta på inbjudan. Projektoren behöver också akta sig för att sätta igång saker från sitt huvud.

Manifestor

Manifestorn tillhör en av de mindre grupperna i samhället med sina 9%. Manifestorn är en energityp, men den fungerar lite annorlunda än Generatorn. Manifestorns energi kommer med kraft för att starta något nytt. De har en stark inverkan på sina omgivningar och det kan ofta vara tillräckligt med att en Manifestor stiger in i ett rum med andra människor för att det ska sätta fart på saker. Den här sterka energin kan upplevas som avvisande eller skrämmenda om Manifestorn inte använder sin livsstrategi som är att informera omgivningen om sina planer. Om Manifestorn glömmer eller hoppar över att informera, kan andra, medvetet eller omedvetet försöka stoppa eller kontrollera Manifestorn (vilket är något av det värsta den vet). Då reagerar Manifestorn med sitt icke-jag som er ilska. Det naturlige tillståndet för en Manifestor är fred till att göra det de ser framför sig utan att bli förhindrade. Det uppnår de genom att lära sig ett socialt och trevligt sätt att kommunicera till andra vad de har tänkt göra.

Manifestorn har inte den stabila och uthålliga energin som Generatorn har. Därför är det viktigt för en Manifestor att ta pauser, gärna ensama, för att känna efter om de behöver ladda batteriet. Manifestorn kan tycka att dessa pauser är tråkiga och onödiga och vill helst använda sin kraft hela tiden, vilket kan leda till utbrändhet. Även om Manifestorn oftast är lite av en ensamvarg som har behov av att få bestämma över sig själv, behöver den även andra människor till att fullföra de projekt de påbörjar. Generatorn är bättre rustad till att genomföra arbete under en tid än en Manifestor, som naturligt är den som bara ska få bollen att rulla.

Reflektor

Så är vi framme vid den minsta gruppen av typerna; Reflektorn med sin 1%. Reflektorn är en icke-energitypa som fungerar veldigt olika från alla andra. Reflektorn är, som vi hör på namnet, här för att reflektera. Reflektorn har ingen stabil energi i något av centren och behöver därför genomgå en lång process på +/-28 dagar före den kan ta viktiga beslut som gäller sig själv och sitt eget liv.

Genom denna månecykeln går en Reflektor genom allt som inte är den själv. Först efter denna månecykeln är det möjligt att landa i vad som faktiskt är rätt för sig själv att göra. En Reflektors uppgift är att spegla tillbaka människor, samhällen, processer, grupper o.dyl. En Reflektor får oftast med sig detaljer vi andra inte ser och har ett naturligt öga för det som är unikt och annorlunda.

En Reflektor upplevs som smakande och samlande och de är ofta nyfikna och intresserade av allt som kan lära dem något nytt. En Reflektor är rädd för att bli bortglömd och känna sig osynlig i sitt samhälle, umgängeskrets eller familj. En Reflektor som lever naturligt är en person människor kan vända sig till med sina personlighetsdrag, historier och sätt att leva på. En Reflektor som lever ut sin naturliga glädje över allt livet har å erbjuda kommer kunna njuta de små och stora överraskningar som livet erbjuder. En Reflektor i obalans som lägger förväntningar och guider på ögonblicket kommer däremot känna på sitt icke-jag, som är besvikelse.

Reflektorn behöver en balans mellan intryck från andra och ensamtid till att reflektera. Många gillar att resa och träffa nya människor och kulturer, men de behöver även ett stabilt hem och kanske en partner att landa med.