Profiler

Din profil visar dina karaktärsdrag, hur du bemöter världen och andra människor. Genom din profil kan du se hur du bemöter situationer på olika sätt utifrån det som är din ”roll” eller din personlighet.

Det finns 12 olika profiler, vissa av de fungerar bra ihop, medan andra fungerar sämre. De första 7 profilerna är vinklade mot sina egna liv och är mest intresserade av att hitta sig själva. De här profilerna kallas för högerriktade eller personliga.
De följande 4 profiler är mer intresserade av att lära sig och förstå, för att sprida sitt budskap ut till världen. De vill gärna kommunicera ut information som kan vara nyttig för alla människor. De här profilerna kallas för vänsterriktade eller transpersonliga.

Det finns en profil som ligger mittemellan. Det är 4/1-profilen, som är som en bro mellan de personliga och de icke-personliga profilerna. 4/1-profilen är en översättare som varken är personligt eller transpersonligt orienterad. De har ett fixerat sätt att leva sina liv på och har oftast inte så mycket flexibilitet i sig. Den här profilen kallas fixerad eller juxta.

Här följer en kort beskrivning av profilerna:

1/3

Den här profilen är i grunden osäker eller bekymrad och vill förstå och komma fram till så mycket som möjligt för att hitta till en stabil grund. Människor med den här profilen vill gärna experimentera, undersöka och hitta fakta själva samt ha egna erfarenheter, istället för att ta emot råd från andra. Med tiden kan den här profilen förstå mycket både genom erfarenhet och studier av det som faller de i smaken. Det är viktigt att komma ihåg att det är tillåtet att göra fel och att det är genom felen vi lär oss som mest.

1/4

Du som har 1/4-profilen är en noggrann utforskare/student som låter sig påverkas av andras sanningar. Du önskar att vara helt säker på att du vet vad du pratar om före du tar på dig en roll som auktoritet inom ett område. Du vill gärna dela med dig av det du har lärt dig till ditt närmaste nätverk och du tycker om när andra vänder sig till dig med frågor angående det du kan och vet. Om du inte blir hörd och erkänd, kan detta upplevas som ett svek och du kan dra dig undan till isolering. Kom ihåg att du är tillåten att ta din plats i livet även om du känner osäkerhet.

2/4

Om du har den här profilen är du en blanding av att vara social och ”eremit”. Det kan krävas mycket för att hitta en balans mellan de två. Med linje 2 längst fram är du naturligt begåvad men oftast inte medveten om din begåvning. Du kan uppleva att det som andra hyllar dig för inte är något särskilt, men det är just det som är din naturliga talang. Dina relationer är viktiga för dig, det är i ditt nära nätverk som du kan sen nya möjligheter. Det är även de människorna i din närhet som du har störst inflytande på. Var försiktig så att du inte tar åt dig när du får kritik och att det i sin tur leder till att du drar dig tillbaka. Vi andra behöver att du delar dina gåvor och ditt inflytande med oss.

2/5

Människor med den här profilen är ofta eftertraktade av sin omgivning, en omgivning som kan ha höga förväntningar och en idoliserad bild av dem. Eftersom de själva vet att de inte är så perfekta som andra kan tro, kan de vara rädda för att förstöra sitt rykte om de inte klarar att leva upp till andras förväntningar. Därför håller de sig gärna lite i bakgrunden istället för att våga visa fram sina känslor och svagheter. Om du har den här profilen är det bra att öva dig på att våga visa dig som dig själv runt andra människor, kom gärna med praktiska lösningar på problem när du blir tillfrågad och känner att du har ett bra förslag.

3/5

Den här profilen är uthållig och tål att gå på smällar i livet, både i relationer och rent fysiskt. Personer med den här profilen behöver lära sig av sina egna misstag och förstå att det inte ligger någon skam i att göra fel. Du som har den här profilen behöver tänka på att andra kan vara känsligare än du. Akta så du inte går in i en martyrroll när du tar ansvar för något som faktiskt var ditt ansvar till att börja med. Kom ihåg att det även är en gåva till dig själv, det att ta ansvar. Vänta på rätt tajming när du delar med dig av dina lösningar så att du inte börjar lösa andra människors problem, när de inte har bett dig om hjälp.

3/6

Den här profilen är den som hamnar i flest utmanande situationer genom livet. De första 30 åren kan vara extra svåra. 3/6-profilen behöver känna sig fram och prova på fel relationer, fel jobb eller fel val i början av sitt liv. Du som har den här profilen kan utnyttja att komma ihåg din positivitet, oskuld och resiliens och bör våga att se på det som inte fungerar. Med dina många erfarenheter kan du bli väldigt klok med åldern och känner oftast att den bästa tiden i ditt liv är efter fyllda 50.

4/6

Du som har en 4/6-profil är en social person med många bekantskaper och vänner runt dig. Det som är relationellt är viktigt för dig och du upplevs som en person som det är trevligt att vara runt. Du har stort inflytande på de som känner dig och du blir bara klokare med åren. Du behöver genomgå en fas av tester och felsteg i början av ditt liv, som du sen kan reflektera runt. Det är den här fasen som gör att du till sist får en förmåga att leva på ett autentiskt sätt som inspirerar andra till att göra detsamma.

Kom ihåg att du inte behöver vara perfekt!

4/1

Den här är den enda profilen som är fixerad. Du som har den här profilen är stabil i vad du vill, vad du gör, vad du tycker om och vem du är. Du är svår (omöjlig?) att påverka till att byta spår. Det är viktigt för dig att de runt dig förstår och accepterar att det är sån du är och att du tillåter dig själv att gå djupt in i det som är ditt intresseområde. Du upplevs som öppen och varm av andra runt dig och har ett stort inflytande på de närmaste i ditt nätverk.

5/1

Den här profilen har möjligheten att komma med praktiska lösningar när behovet uppstår. Andra människor har en positiv bild av dig som utgångspunkt och tror gärna att du sitter på lösningen till deras problem. Därför är det viktig att först ha gjort en noggrann undersökning av vad dina intresseområden är, innan du delar med dig av det du kan eller vet . Om du delar innan tiden är mogen eller försöker lösa problem som du inte har full koll på, kommer du att känna dig obekväm med dig själv efteråt. Även om du helst vill leva ditt liv i det privata, så kan du bli en bra ledare för andra som ser och känner igen din förmåga och om de vill ha dig som ledare.

5/2

Du som har den här profilen känner tydligt hur det påverkar dig att inte leva upp till ditt rykte och kan därför bli överdrivet paranoid inför vad andra tycker om dig. Kom ihåg att det först och främst handlar om att du ska tolerera dig själv. Din föreställning om vad andra tycker om dig är inte viktig. Du kommer alltid att växla mellan att vara diciplinerad och att vara i opposition. Var noggrann när du delar dina lösningar på problem, mottagaren kan bara möta dina råd om tiden är mogen för det.

6/2

Alla profiler med en 6:a i sig lever sitt liv i tre faser.

De första 30 åren av ditt liv kan du uppleva en del motgångar som sätter din positiva grund-natur på prov.

Från 30-årsåldern kommer du att dra dig lite eller mycket tillbaka, från att engagera dig i livet. Du reflekterar över dig själv, ditt liv, livet generellt och uppfattas vanligtvis som klok och objektiv i den här fasen. Det är inte säkert att du själv är medveten om dina talanger, men människor kommer att dra in dig i livet med din naturliga kompetens. I den här fasen har du mölighet att hitta tillbaka till din positiva syn på livet.

Den sista fasen inträffar efter 50-årsåldern, du är då mogen för att leva ditt liv som en förebild. Det är viktigt att du lever som du lär för att kunna inspirera andra till att också leva ett autentiskt liv.

6/3

Som övriga profiler med en 6:a i sig, är även denna ett liv i tre faser. Men skillnaden ligger i att du inte slipper ifrån att erfara, prova och begå misstag för att lära dig. Med den här profilen är det bra att hitta din humor och komma ihåg att du är väldigt uthållig och resistent och kan bli väldigt klok under ditt liv. Kom ihåg att det är tillåtet att göra fel och att du inte behöver framstå som ett helgon. Det är lättare för andra att vara öppna för dig om du visar att du är mänsklig.