Profiler

Din profil visar dina karaktärsdrag bemötandes världen och andra människor. Genom profilen kan du se hur du bemöter olika situationer på olika sätt utifrån vad som är din ”roll” eller personlighet.

Det finns tolv olika profiler som passar mer eller mindre bra ihop. De första sju profilerna är vinklade mot sina egna personliga liv och är mest intresserade av att hitta sig själva. De här profilerna kallas för högerriktade eller personliga.
Sedan har vi fyra profiler som är mer intresserade av att lära och förstå för att sprida sitt budskap till världen. De vill gärna kommunicera information som kan vara till nytta för alla. De här profilerna kallas för vänsterriktade eller transpersonliga.

Vi har en profil som står mitt emellan. Det är 4/1 profilen, den är som en bro mellan de personliga och de icke-personliga profilerna. 4/1 profilen är en översättare som varken är personligt eller transpersonligt orienterad. De har ett fixerat sätt att leva sina liv på och är oftast inte så flexibla. Den här profilen kallas fixerad eller juxta.

Här följer en kort beskrivning av de olika profilerna.

1/3

Det här är en profil som är grundläggande osäker eller bekymrad och vill förstå och komma fram till så mycket som möjligt för att hitta en stabil grund. Människor med den här profilen vill gärna experimentera, undersöka och hitta fakta själva och ha egna erfarenheter, istället för att få råd från andra. Med tiden kan den här profilen förstå mycket både genom erfarenhet och studier av det som faller i smaken. Det är viktigt att komma ihåg att det är tillåtet att göra fel och att det är genom felen som vi lär oss som mest.

1/4

Du som har 1/4 profilen är en noggrann utforskare/student som låter sig påverkas av andras sanningar. Du vill helst vara helt säker på att du vet vad du pratar om innan du tar på dig en roll som auktoritet inom ett område. Du vill gärna dela med dig av det du har lärt dig med ditt närmaste nätverk och du tycker om när andra vänder sig till dig med frågor angående det du kan och vet. Om du inte blir hörd och erkänd, kan detta upplevas som ett svek och du kan dra dig undan till isolering. Kom ihåg att du är tillåten att ta din plats i livet även om du känner osäkerhet.

2/4

Om du har den här profilen är du en blanding av social och ”eremit”. Det kan kräva en del att finna en balans mellan dessa två. Med linje 2 längst fram är du naturligt begåvad men oftast inte medveten om din egen begåvning. Du kan själv uppleva att det andra hyllar dig för, inte är något särskilt, men det är just det som är din naturliga talang. Dina relationer är viktiga för dig, det är i ditt närmaste nätverk som du kan få syn på nya möjligheter. Det är även de människor i din närhet som du har störst inflytande på. Var försiktig så du inte tar åt dig när du får kritik och att det i sin tur leder till att du drar dig tillbaka. Vi andra behöver att du delar dina gåvor och ditt inflytande med oss.

2/5

Människor med den här profilen är ofta eftertraktade av sin omgivning, som kan ha höga förväntningar och en idoliserad bild av dem. Eftersom de själva vet at de inte är så perfekta som andra kan tro, är de ofta rädda för att förstöra sitt rykte om de inte klarar av att uppfylla andras förväntningar. Därför håller de sig gärna lite i bakgrunden istället för att våga visa fram sina känslor och svagheter. Om du har den här profilen är det bra att öva dig på att våga komma fram som dig själv runt andra människor, kom gärna med praktiska lösningar på problem om du blir tillfrågad och känner att du har ett bra förslag.

3/5

Den här profilen är uthållig och tål att gå på smällar i livet, i relationer och rent fysiskt. De här människorna behöver lära av sina fel och behöver veta att det inte är någon skam i att göra fel. Du som har den här profilen måste komma ihåg att andra kan vara känsligare än du. Akta så du inte tar på dig en martyrroll efter att du har tagit ansvar för något som var ditt ansvar från början. Kom ihåg att det att ta ansvar även är en gåva till dig själv. Vänta på rätt tajming när du delar med dig av dina lösningar så att du inte börjar lösa andra människors problem om de inte har bett dig om hjälp.

3/6

Det här är en av de profiler som hamnar i flest utmanande situationer genom livet. De  första 30 åren kan vara särskilt svåra. 3/6 profilen behöver oftast känna och pröva på fel relationer, fel jobb eller fel val i början av sitt liv. Du som har den här profilen kan utnyttja att hitta din oskuld, positivitet og motståndskraft och våga titta på det som inte fungerar. Med dina många erfarenheter kan du bli väldigt klok med åldern och kommer oftast fram till att den bästa tiden i ditt liv är efter fyllda 50.

4/6

Du som har en 4/6 profil är en social person med många bekantskaper och vänner runt dig. Det som är relationellt är viktigt för dig och ofta upplevs du som en person det är trevligt att vara runt. Du kan ha stort inflytande på de människorna som känner dig och du kommer bara att bli klokare med åren. Du behöver genomgå en fas av tester och felsteg i början av ditt liv som du senare kan reflektera runt. Det är den här fasen som gör att du slutligen har förmågan att leva på ett autentiskt sätt som inspirerar andra till att göra detsamma.

Kom ihåg att du inte behöver vara perfekt!

4/1

Det här är den enda profilen som är fixerad. Du som har den här profilen är stabil i vad du gör, vill, tycker om och är. Du är svår (omöjlig?) att påverka till att byta spår. Det är viktigt för dig att de runt dig förstår och accepterar att det är så du är och att du tillåter dig själv att gå djupt in i det som du anser vara ditt intresseområde. Du upplevs som öppen och varm av andra människor runt dig och har stort inflytande på de i ditt närmaste nätverk.

5/1

Den här profilen bär med sig möjligheten till att komma med praktiska lösningar när behovet uppkommer. Andra människor har ofta en positiv bild av dig som utgångspunkt och tror att du sitter på lösningen till deras problem. Därför är det viktig att först ha gjort en noggrann undersökning av vad du nu kan vara intresserad av, innan du delar med dig av det du vet eller kan. Om du delar med dig innan tiden är mogen, eller försöker lösa problem som du inte helt har koll på kommer du känna dig obekväm med dig själv efteråt. Även om du helst vill leva ditt liv privat så kan du bli en bra ledare för andra om de känner igen vad du har förmågan till och vill ha dig som ledare.

5/2

Du som har den här profilen känner tydligt hur det påverkar dig att inte leva upp till ditt rykte och kan därför bli överdrivet paranoid inför vad andra tycker om dig. Kom ihåg att det först och främst handlar om att du ska tåla dig själv. Det är inte vad du föreställer dig att andra tänker om dig som är viktigt. Du kommer alltid att växla mellan att vara diciplinerad och att vara i opposition. Var noggrann när du delar dina lösningar på problem, den andra kan endast ta emot dina råd om tiden är mogen för det.

6/2

Alla profiler med en 6:a i sig lever sitt liv i tre faser. Du kan de första 30 åren av ditt liv uppleva en del motgångar som sätter din positiva grund-natur på prov. Från och med 30-årsåldern kommer du att dra dig lite eller mycket tillbaka från att engagera dig i livet. Du reflekterar över dig själv, ditt liv och livet generellt och uppfattas vanligtvis som klok och objektiv i den här fasen. Det är inte säkert att du själv är medveten om dina talanger, men andra kommer hela tiden dra in dig i livet med din naturliga kompetens. I den här fasen har du mölighet att hitta tillbaka till din positiva syn på livet.

Den sista fasen träder in efter 50-årsåldern, du är då mogen till att leva ditt liv som en förebild. Det är viktigt att du lever som du lär för att kunna inspirera andra till att leva ett autentiskt liv.

6/3

Den här profilen lever som de andra profilerne som har en 6:a i sig; ett liv i tre faser. Du slipper dock aldrig undan att vara tvungen att erfara, prova och fela för att lära. Har du den här profilen är det bra att hitta din humor och komma ihåg att du är väldigt motståndskraftig och potentiellt kan bli väldigt klok under ett liv som är levt. Kom ihåg att det är tillåtet att göra fel och att du inte behöver framstå som ett helgon. Det är lättare för andra att vara öppna för dig om du visar att du också är mänsklig.