Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig för insamlade personuppgifter är säljaren. Om inte köparen samtycker till något annat kan säljaren i enlighet med personuppgiftslagen endast inhämta och lagra de personuppgifter som är nödvändiga för att säljaren ska kunna fullgöra skyldigheterna enligt avtalet. Köparens personuppgifter kommer endast att lämnas ut till andra om det är nödvändigt för att säljaren ska fullfölja avtalet med köparen, eller i lagstadgade fall. Efter att avtalet slutförts kommer personuppgifter att raderas ur säljarens register.

Cookies

Denna webbplats använder cookies. En cookie är som en liten text som, om den godkänns, börjar samla in data om användaren. Uppgifterna vi samlar in är kopplade till våra kunders köp, och är därför nödvändiga för att kunden ska kunna handla. Vi använder även Mailchimp som e-postleverantör och när en kund registrerar sig för vårt nyhetsbrev samtycker de till att vi delar sin information med en tredje part, Mailchimp. Våra cookies lagras i 30 dagar. Du kan kontakta oss om du vill att vi ska radera dina uppgifter från vårt e-handelssystem eller Mailchimp.