Mentorskap Høst 2024 og Vår 2025

Allerde nå kan du melde deg på til neste års Mentorskap!

Høsten -24 starter runde fire av mitt Mentorskap i Human Design her i Norge.
Dette Mentorskapet er for deg som vil lære deg å gjøre readinger av andres kart.

Første semester vil vi dekke fundamentet i et kart slik at du kan begynne å øve på å gjøre Basic Readinger. Andre semester går vi dypere inn i systemet og ser på livsoppgave, planeter og våre kognitive evner. Dette semesteret gir deg en forståelse av hvordan gjøre fordypningsreadinger av et kart.

I og med at Human Design inneholder så mye informasjon trenger dere å ha tatt mine 6-ukers kurser i Center och Portar og Kretsar och Kanaler (kun tilgjengelige på svensk for tilfellet) før Mentorskapet. På den måten vil dere ha mer forståelse for helheten i et kart, og dere vil kunne sette sammen flere detaljer i et kart allerede fra begynnelsen.

Mentorskapet vil foregå i en liten gruppe (maks 8 deltakere). Vi kommer møtes live 4 ganger under året via Zoom. 2 av øktene vil foregå lør + søn, og 2 av øktene på ettermiddag/kveld. Møtene vil være mellom 4-5h hver gang, dvs 9-10 h per samling fordelt på to dager. Totalt sett vil vi alltså møtes live nærmere 40h under året. Før vi møtes vil du ha fått tilgang til ferdig innspilte videoer om de temaer som vi skal diskutere og løse oppgaver rundt. Du vil alltid få noe ekstra materiale sammen med videoene. Noen ganger er det en pdf, andre ganger en e-bok eller en bonusvideo.
Til hvert tema vil dere også få i oppgave å lese de sidene fra pensum som tilhører temaet. Pensum vil være: «The Science of Differentiation» av Lynda Bunnell og «Gene Keys» av Richard Rudd.

Mellom øktene vil gruppen få tilgang til en lukket Facebook-gruppe med mulighet for å stille spørsmål til meg og diskutere med hverandre. Dere vil også bli satt sammen med en partner hver måned hvor dere sammen skal se på et kart dere får fra meg.

For å bli en Human Design Reader er det avgjørende at du som student er en aktiv bidragsytere som studerer på egen hånd. Det vil også kreves en vilje til å se på deg selv og ditt eget kart under dette studiet.

 

Høstsemesteret:
Tema 1: Energitypene, auraene og strategier

Tema 2: Autoriteter, indre og ytre

Tema 3: De 6 linjene og Hovedsåret

Tema 4: De 12 Profilene

 

Vårsemesteret:

Tema 5: Inkarnasjonskorset

Tema 6: Planetene

Tema 7: Variablene

Tema 8: Diett, Omgivelse, Perspektiv og Motivasjon

 

Datoer kommer…

 

 

Forutsetning for å bli med på Mentorskapet:
– Du har hatt minimum én reading av ditt eget kart (må ikke være hos meg)
– Du har eksperimentert med ditt eget kart i minst 6 mnd, helst et år.
– Du har deltatt på mine kurs: Center och Portar og Kretsar och Kanaler (kan tas ila våren 2023 på svensk)
– Pensum: «The Science of Differentiation» og «Gene Keys» Dessa må du skaffe selv før Mentorskapet begynner. Bøkene kan bestilles fra Amazon.com

Pris: 20.000:- (faktureres 10.000:- per halvår)

Påmelding er bindende.

 

Påmelding her: