Mentorskap Höst 2024 och Vår 2025

Redan nu kan du anmäla dig till nästa års Mentorskap!

Hösten -24 startar andra runda av mitt Mentorskap i Human Design här i Sverige (och runda nr 4 i Norge).

Detta Mentorskapet är en ettårig utbildning för dig som vill lära dig att göra readinger av andras kartor.

Första termin kommer vi att täcka fundamentet i en karta så att du kan börja öva på att göra Basic Readingar. Andra termin går vi genom fördjupningsteman som livsuppgift, planeterna och våra kognitiva förmågor.

I och med att Human Design-systemet innehåller så mycket information behöver ni ha gått mina 6-veckors kurser i Center och Portar og Kretsar och Kanaler innan Mentorskapet. På det sättet kommer ni att ha en större förståelse av helheten i en karta, och ni kommer att kunna sätta ihop flera detaljer i en karta redan från början.

Mentorskapet kommer att föregå i en liten grupp (max 8 deltagare). Vi kommer att mötas live 4 gånger under året via Zoom. 2 av mötena kommer att föregå lör + sön, och 2 av mötena på eftermiddag/kväll. Mötena kommer att vara mellan 4-5h varje gång, dvs        9-10 h per samling som fördelas på två dager. Totalt kommer vi alltså mötas live nästan 40h under året. Innan varje möte kommer du att få tillgång till färdiginspelade videor på svenska om de teman vi ska diskutera när vi möts. Du kommer alltid att få någon slags extramaterial ihop med videorna. Det kan vara en pdf, en e-bok eller en bonus-video.
Till varje tema kommer ni att behöva läsa de sidorna i läroplanen som tillhör temat. Obligatoriska böcker är «The Science of Differentiation» av Lynda Bunnell och «Gene Keys» av Richard Rudd.

Mellan samlingarna kommer gruppen att få tillgång till en egen FaceBook-grupp där ni kan ställa mig frågor och diskutera med varandra. Ni kommer också att få en partner att samarbeta med varje månad om att diskutera en karta ni får av mig.

För att kunna bli en Human Design Reader är det viktigt att du själv är en aktiv deltagare i studierna. Det krävs också en villighet till att se på sig själv och sin egen karta under Mentorskapet.

 

Hösttermin:

Tema 1: Energityperna, auror och strategier

Tema 2: Auktoriteter, inre och yttre

Tema 3: De 6 linjerna och Den Grundläggande Utmaningen

Tema 4: De 12 Profilerna

 

Vårtermin:

Tema 5: Inkarnationskorset

Tema 6: Planeterna

Tema 7: Variablarna

Tema 8: Diet, Miljö, Perspektiv och Motivation

 

Datum kommer…

 

Förutsättning för att delta i Mentorskapet:
– Du har haft minst en reading av din eget karta (behöver inte ha varit hos mig)
– Du har experimenterat med din egen karta i minst 6 månader, helst ett år.
– Du har deltagit på mina kurser: Center och Portar og Kretsar och Kanaler (kan tas våren 2023 på svenska)
– Pensum: «The Science of Differentiation» och «Gene Keys» Dessa behöver du skaffa själv innan Mentorskapet startar. Böckerna kan beställas från Amazon.com

 

Pris: 20.000 nok (faktureras 10.000 nok per halvår)

Anmälan är bindande.

Anmäl dig här: