Introduktionskurs i Human Design

Introduktionskurs över 4 moduler  

– en grundig införing i Human Design-systemets fundament
+ Live session med Q&A
Totalt ca 5h 45 min
Släpps 1a Juli
Early Bird-pris: 1900:- frem til 1a aug
Fra 1a aug 2500:-

 

Kursen innehåller:

  • En genomgång av de olika Energityperna, deras Strategier och inre Auktoritet. Vilken Energityp tillhör du och vilken aura har din energityp? Vad betyder det att vissa i din närmaste krets kan har en annan aura än du?

 

  • Energicentrena i kartan och deras teman. Vad betyder det att ett center är vitt eller i färg? Hur kan vår energi uttryckas från en balanserad frekvens jämfört med en obalanserad? I denna modulen får du också en djupare förståelse av vad som är din egen stabila energi, och vart du är sårbar för påverkning av andras energi.

 

  • De 12 profilerna. Profilen visar vilken roll du är här för att uttrycka dig genom i detta livet. Har du en roll som handlar om ledarskap? Eller att utforska vad som inte fungerar? Eller är du kanske en med naturliga begåvningar? I denna moduler lär du känna både din egen roll, men också de rollerna som andra människor är iklädda i detta livet.

 

  • Själva Human Design-systemet, hur uppstod det? Vem var Ra och vad betyder alla siffror, planeter och färger? I den sista modulen får du en beskrivning av själva strukturen i Human Design, och du får höra hur Human Design blev till.

 

  • Du får också en pdf med en kort beskrivning av alla de 64 portarna, med sitt balanserade uttryck (gåvan) och sitt obalanserade uttryck (skuggan).

 

Kursen är:

  • Perfekt för dig som är ny innanför Human Design och osäker på hur du ska börja använda din design.
  • En grundig första införing i själva systemet för dig som önskar att förstå mer om själva systemet. Är du intresserad i att en dag kunna göra analyser av kartor är detta ett perfekt första steg.
  • Ett möjlighet till att lära känna dig själv och andra runt dig bättre. Med hjälp av denna kursen kan du se på dina nära relationer med nya ögon. När vi förstår varför vi människor fungerar olikt kan jämförelse och irritationer få ge vika för en ro och en tillåtelse att vara oss själva som vi naturligt är.
  • Ett alternativ till en första reading. Om du väntar på lediga tider för en reading kan denna kursen hjälpa dig i gång med utforskandet av dig själv och din karta utan att du behöver vänta.
 
Denna kursen är en offline-kurs som du har tillgång till ett helt år när du köper den. Dessutom får du delta på en live Q&A session med mig.
Datum:

Kursen kommer i Juli.

Live Q&A 9/11 2022 kl 10

 

Anmälan