Vad är Human design?

Human Design er et system som ble nedtegnet i 1987. Det er en syntese av østlig visdom og vestlig vitenskap og brukes som et refleksjonsverktøy.
Uansett om du «tror på» at dette systemet stemmer eller ikke, så kan du ha stor nytte av å se på deg selv gjennom Human Design. En dypere gjennomgang av ditt design kan hjelpe deg til å sette ord på ulike aspekter ved deg selv og andre. Dette vil øke din forståelse av din egen og andres væremåte.

Vi närmar oss en tid där individen är i större fokus och det att vara sig själv på riktigt har allt större betydelse. Det här kan i värsta fall göra oss mer egoistiska och självupptagna, men i bästa fall ge oss en stark inre auktoritet och en känsla av vad som är rätt för Mig att göra och att vara i mitt liv. Desto starkare känsla av ditt äkta Jag, desto stoltare kan du vara över att leva och bidraga på exakt det sättet du har förmåga och kapacitet till. Det finns en stor potential och frihet i att inse att var och en är unika eftersom ingenting i universum är identiskt med något annat, varför jämförelser är helt onödiga.

Har du någon gång sett Naturen försöka vara något den inte är? Med hjälp av Human Design kan du hitta din rätta plats i det Hela, så du slipper försöka vara ett bi när du egentligen är en vitsippa.

Human Design kan användas till att förstå relationer på arbetsplatsen, i familjen, som förälder, en partner eller i relationen till dig själv.