Vad är Human design?

Human Design är ett system som blev nedskrivet efter en kanalisering 1987. Systemet är en syntes av östlig visdom och västlig vetenskap och används som ett reflektionsredskap för självkännedom.
Oavsett om du «tror på» att detta system stämmer eller inte, så kan du ha stor nytta av att se på dig själv genom Human Design. En djupare genomgång av din design kan hjälpa dig att sätta ord på olika sidor vid dig själv och andra. Detta kan öka din förståelse av din egen och andras naturliga sätt att fungera på.

Vi närmar oss en tid där individen är i större fokus och det att vara sig själv på riktigt har allt större betydelse. Det här kan i värsta fall göra oss mer egoistiska och självupptagna, men i bästa fall ge oss en stark inre auktoritet och en känsla av vad som är rätt för Mig att göra och att vara i mitt liv. Desto starkare känsla av ditt äkta Jag, desto stoltare kan du vara över att leva och bidraga på exakt det sättet du har förmåga och kapacitet till. Det finns en stor potential och frihet i att inse att var och en är unika eftersom ingenting i universum är identiskt med något annat, varför jämförelser är helt onödiga.

Har du någon gång sett Naturen försöka vara något den inte är? Med hjälp av Human Design kan du hitta din rätta plats i det Hela, så du slipper försöka vara ett bi när du egentligen är en vitsippa.

Human Design kan användas till att förstå relationer på arbetsplatsen, i familjen, som förälder, en partner eller i relationen till dig själv.