Vad är Human design?

Human Design är ett system som blev nedskrivet 1987. Det är en syntes av östlig visdom och västlig vetenskap, och används som ett reflektionsverktyg. Oavsett om du “tror på” att det här systemet stämmer eller inte kan du ha stor nytta av att se dig själv genom Human Design. En djupare genomgång av din design kan hjälpa dig att sätta ord på olika aspekter hos både dig själv och hos andra. Det kommer att öka din förståelse av ditt eget och andras beteenden. Human Design kan användas till att förstå dina relationer på arbetsplatsen, i familjen, som förälder, i en kärleksrelation eller det allra viktigaste: i din relation till dig själv.

Vi närmar oss en tid där individen är i större fokus och det att vara sig själv på riktigt har allt större betydelse. Det här kan i värsta fall göra oss mer egoistiska och självupptagna, men i bästa fall ge oss en stark inre auktoritet och en känsla av vad som är rätt för Mig att göra och att vara i mitt liv. Desto starkare känsla av ditt äkta Jag, desto stoltare kan du vara över att leva och bidraga på exakt det sättet du har förmåga och kapacitet till. Det finns en stor potential och frihet i att inse att var och en är unika eftersom ingenting i universum är identiskt med något annat, varför jämförelser är helt onödiga.

Har du någon gång sett Naturen försöka vara något den inte är? Med hjälp av Human Design kan du hitta din rätta plats i det Hela, så du slipper försöka vara ett bi när du egentligen är en vitsippa.

Human design kan användas till att förstå relationer på arbetsplatsen, i familjen, som förälder, en partner eller i relationen till dig själv.