Ruth Brastad

Projektor 4/6 profil
Triple split definition
Right Angle Cross of Maya

Jeg ble introdusert for Human Design våren 2021 og jeg begynte med en gang å studere systemet, og meg selv, i dybden gjennom flere kurs og selvstudie – samtidig som jeg tar en bachelorgrad i psykologi. Selve systemet har jeg opplevd som frigjørende, men også utfordrende. For maksimalt utbytte så krever det at vi legger ned et arbeid i møte med egne skygger og fastlåste energier.

Intensjonen min i alle lesinger er å formidle det jeg ser gjennom mitt perspektiv. Jeg er en historieforteller som elsker å knytte fortid og fremtid sammen slik at du kan få en bredere forståelse av din plass i historien, og ønsker å bidra til at du som enkeltindivid kan komme i kontakt med essensen i deg selv – både på godt og vondt.

Jeg har et holistisk syn på Human Design og menneske, og en lesing med meg passer for deg som har et ønske om å forstå systemet, men også for deg som vil komme fremover og bygge en dypere forståelse av deg som individ og din historie. Jeg ønsker å fremheve dine gaver og utfordringer, og vil alltid møte deg med forståelse og omsorg uansett hvor du er i prosessen.

Mine tilbud:

Innføringssamtale (anbefaler å starte med dette om du ikke har hatt lesing før og ønsker å få tak i det grunnleggende og mest essensielle i ditt kart)
Pris: 2000 nok
Tid: 90 min
Sted: Zoom
Inkluderer:

  1. En video hvor jeg forklarer mekanismene i kartet + de ulike begrepene som brukes sik at dette er dekket før samtalen starter og ikke stjeler gyllen tid som skal brukes på deg<3
  2. En rapport som blir sendt etter samtalen som vil inneholde hovedtemaene vi har snakket om.

 

Fordypningssamtale (for deg som ønsker å gå dypere inn i ditt kart. Dette blir både teoretisk, men og et samspill mellom meg og deg hvor vi knytter teori opp mot din historie slik det kjennes riktig og naturlig ut å gjøre)
Pris: 2100 nok
Tid: 90 min
Sted: Zoom
Inkluderer:

  1. En video hvor jeg forklarer mekanismene i kartet + de ulike begrepene som brukes sik at dette er dekket før samtalen starter og ikke stjeler gyllen tid som skal brukes på deg<3
  2. En rapport som blir sendt etter samtalen som vil inneholde hovedtemaene vi har snakket om.

Book time