Ettårig Utdanning i Human Design - Høst 2024 og Vår 2025

Fullt. Venteliste finnes.

Høsten -24 starter runde fire av min ettårige utdannelse i Human Design her i Norge.
Denne utdannelsen er for deg som vil lære deg å gjøre readinger av andres kart.

Første semester vil vi dekke fundamentet i et kart slik at du kan begynne å øve på å gjøre Basic Readinger. Andre semester går vi dypere inn i systemet og ser på inkarnasjonskors, planeter og variablene. Dette semesteret gir deg en forståelse av hvordan gjøre fordypningsreadinger av et kart.

I og med at Human Design inneholder så mye informasjon trenger dere å ha tatt mine 6-ukers kurser i Center och Portar og Kretsar och Kanaler (kun tilgjengelige på svensk for tilfellet via min hjemmeside) før utdannelsen. På den måten vil dere ha mer forståelse for helheten i et kart, og dere vil kunne sette sammen flere detaljer i et kart allerede fra begynnelsen.

Utdannelsen vil foregå i en liten gruppe (maks 8-10 deltakere). Vi kommer møtes live 4 ganger under året via Zoom à 2 dager per samling (ca 4h per gang).  Før vi møtes vil du ha fått tilgang til ferdig innspilte videoer om de temaer som vi skal diskutere og løse oppgaver rundt. Du vil alltid få noe ekstra materiale sammen med videoene, noen ganger er det en pdf, andre ganger en e-bok eller en bonusvideo.
Til hvert tema vil dere også få i oppgave å lese de sidene fra pensum som tilhører temaet. Pensum vil være: «The Science of Differentiation» av Lynda Bunnell, «Gene Keys» av Richard Rudd, samt den norske “Linjeboken”.

Mellom øktene vil gruppen få tilgang til en lukket Facebook-gruppe med mulighet for å stille spørsmål til meg og diskutere med hverandre. Dere vil også bli satt sammen med en partner hver måned hvor dere sammen skal se på et kart dere får fra meg.

For å bli en Human Design Reader er det avgjørende at du som student er en aktiv bidragsytere som studerer på egen hånd.

 

Høstsemesteret:
Tema 1: Energitypene, auraene og strategier

Tema 2: Autoriteter, indre og ytre

Tema 3: De 6 linjene og Hovedsåret

Tema 4: De 12 Profilene

 

Vårsemesteret:

Tema 5: Inkarnasjonskorset

Tema 6: Planetene

Tema 7: Variablene

Tema 8: Diett, Omgivelse, Perspektiv og Motivasjon

 

I år blir det 2 grupper her i Norge. Den ene gruppen vil møtes dagtid, og den andre gruppen helg + kveld. Per nå er det 3 ledige plasser igjen. Send meg en mail for info om plass.

 

Forutsetning for å bli med på Den Ettårige Utdannelsen:
– Du har hatt minimum én reading av ditt eget kart (må ikke være hos meg)
– Du har eksperimentert med ditt eget kart i minst 6 mnd, helst et år.
– Du har deltatt på mine kurs: Center och Portar og Kretsar och Kanaler (kan tas når som helst via min hjemmeside)
– Pensum: «The Science of Differentiation», «Gene Keys» och “Linjeboken” Dessa må du skaffe selv før Mentorskapet begynner.

Pris: 20.000:- (faktureres 10.000:- per halvår)

Påmelding er bindende.

 

Påmelding her: