Ettårig Utbildning i Human Design - Höst 2024 och Vår 2025

Fullt! Väntlista finns.

Hösten -24 startar andra runda av min ettåriga utbildning i Human Design här i Sverige (och runda nr 4 i Norge).

Denna ettåriga utbildningen är för dig som vill lära dig att göra readingar av Human Design-kartor.

Första termin kommer vi att täcka fundamentet i en karta så att du kan börja öva på att göra Basic Readingar. Andra termin går vi genom fördjupningsteman som inkarnationskors, planeterna och variablarna.

I och med att Human Design-systemet innehåller så mycket information behöver ni ha gått mina 6-veckors kurser i Center och Portar og Kretsar och Kanaler innan den ettåriga utbildningen. På det sättet kommer ni att ha en större förståelse av helheten i en karta, och ni kommer att kunna sätta ihop flera detaljer i en karta redan från början.

Den ettåriga utbildningen kommer att föregå i en liten grupp (max 8 deltagare). Vi kommer att mötas live 4 gånger (à 2 dagar) under året via Zoom. Innan varje möte kommer du att få tillgång till färdiginspelade videor på svenska om de teman vi ska diskutera när vi möts. Du kommer alltid att få någon slags extramaterial ihop med videorna. Det kan vara en pdf, en e-bok eller en bonus-video.
Till varje tema kommer ni att behöva läsa de sidorna i läroplanen som tillhör temat. Obligatoriska böcker är «The Science of Differentiation» av Lynda Bunnell och «Gene Keys» av Richard Rudd.

Mellan samlingarna kommer ni i gruppen att få tillgång till en egen FaceBook-grupp där ni kan ställa mig frågor och diskutera med varandra. Ni kommer också att få en partner att samarbeta med varje månad om att diskutera en karta ni får av mig.

För att kunna bli en Human Design Reader är det viktigt att du själv är en aktiv deltagare i studierna.

 

Hösttermin:

Tema 1: Energityperna, auror och strategier

Tema 2: Auktoriteter, inre och yttre

Tema 3: De 6 linjerna och Den Grundläggande Utmaningen

Tema 4: De 12 Profilerna

 

Vårtermin:

Tema 5: Inkarnationskorset

Tema 6: Planeterna

Tema 7: Variablarna

Tema 8: Diet, Miljö, Perspektiv och Motivation

 

Datum:

Tema 1 och 2 live samling:
Lör 7 sept kl 10-14.30
Sön 8e sept kl 10-14.30
Tema 3 och 4 live samling:
Fre 1a nov kl 16-20
Lör 2a nov kl 10-14.30
Tema 5 och 6 live samling:
Sön 12e jan 10-14.30
Mån 13e jan kl 16-20
Tema 7 och 8 live samling:
Mån 24e mars kl 16-20
Tis 25e mars kl 16-20

 

Förutsättning för att delta i utbildningen:
– Du har haft minst en reading av din eget karta (behöver inte ha varit hos mig)
– Du har experimenterat med din egen karta i minst 6 månader, helst ett år.
– Du har deltagit på mina kurser: Center och Portar og Kretsar och Kanaler (kan tas när som helst via min hemsida)
– Du behöver dessa obligatoriska böckerna: «The Science of Differentiation» och «Gene Keys» Dessa behöver du skaffa själv innan utbildningen startar.

 

Pris: 20.000 nok (faktureras 10.000 nok per halvår)

Anmälan är bindande.

Anmäl dig här: