Køpsregler

1. Om Emelies Human Design
• Bedriften har sitt sete i Tønsberg, Norge.
• Eier av bedriften er Anna Emelie Eriksson
• Bedriftens organisasjonsnummer: 915231632
• Ønsker du å komme i kontakt med meg, send en mail
til mindfulnessemelie@gmail.com med det din forespørsel så hører
du fra meg innen kort.
2. Bestilling av kurser
• Når du gjort din bestilling sendes en bekreftelse av din order til din epostadresse.
• Du er garantert tilgang til de kurser du kjøpt i minimum et år.
• Skulle noe være feil i din bestilling må du kontakte meg direkte via
e-post til mindfulnessemelie@gmail.com
3. Leveranse
• Ved bestilling av kurser får du tilgang til disse etter at din betaling er
gjennomført.
• For kurser kreves det at du som bruker skaper en konto i samband
med betalingen for å kunne logge deg inn og ta del av kursets
innehold.
4. Priser
• Alle priser i butikken angis i NOK. Siden utdannelse ikke er
momsbeskattet i Norge er det ikke moms på mine kurser. Alle kurser
inneholder live-sessioner och mulighet til å stille meg spørsmål via
lukkede FaceBook-grupper. Moms på samtal med veiledning er
inkludert i prisen.
• Vi reserverer oss for prisendringar årsaket av feiltrykk i prislisten
samt feilaktigheter i priser avhengig av feilaktig informasjon og
forbeholder oss retten til å justere priser.
5. Angrerett
• Ved kjøp på min hjemmeside har du som kunde en 14 dagers
angrerett som gjelder fra du har tatt imot ett kurs. Ved bruk av din
angrerett:
• Du må meddele at du angrer deg. Meddelaendet skal sendes til
mindfulnessemelie@gmail.com. I ditt meddelende skal ditt navn, din
e-postadresse, samt hvilke produkter som agreretten gjelder oppgis.
• Du bør umiddelbart, og senest innen 14 dager etter
angremeddelendet returnera produktene til oss.
• På refunderingsbeløpet forbeholder vi oss retten til å trekke fra en
sum motsvarende bruk av kjøpt vare. Har du feks sett halve kurset
når du angrer deg vil halve beløpet bli tilbakebetalt.
• Angreretten gjelder ikke ved:
• Tjenester som har blitt utført hvor du eksplisitt har sagt ja til at
tjenesten skal brukes uten angrerett.
6. Reklamasjon og klager
Klage skal sendes direkte etter at feilen er blitt oppdaget.
Hvordan reklamerer du?
• Eventuelle feil og mangler skal alltid reklameres
til mindfulnessemelie@gmail.com der du angir ditt navn, din epostadresse, og en beskrivelse av feilen.
• Vi forbeholder oss retten å nekte en reklamasjon hvis det viser seg at
varen ikke er feilaktig. Ved reklamasjoner følger vi retningslinjer.
7. Persondata
• Når du handler hos Emelies Human Design aksepterer du vår
behandling av dina persondata. Vi verner om din personlige integritet
og samler ikke inn flere data enn nødvendig for å behandle din
bestilling. Vi selger eller gir aldri videre dine data til tredjepart uten
rettslig orsak.
• Emelies Human Design er ansvarlig for behandlingen av persondata
som du gitt til oss som kunde. Dine persondata behandles av oss for å
kunne håndtere din bestilling samt i de tilfeller da flere samtaler skal
gjennomføres innen en kortere tidsperiode.
• Her følger informasjon om hvordan vi i enighet med GDPR lagrer og
behandler dine data.
7.1 Hva er en persondata?
En persondata er all informasjon som direkte eller indirekte kan ledes
til en fysisk person.
7.2 Hvilke data lagrer vi?
For å kunne håndtere din bestilling samt besvare spørsmål relaterte
til din order, lagrer vi ditt fornavn- og etternavn, postnummer, epostadresse, fødelsesdato, tid og sted (ikke personnummer) og
kjøpshistorikk.
• Dine data lagres så lenge vi har en rettslig grunn til å behandle dine
data, eksempelvis for å fullføre avtalen mellom oss eller for å
etterleve en rettslig forpliktelse i følge eksempelvis
bokføringsregelverket.
7.3 Rettslig orsak
I samband med et kjøp behandles dine persondata for å fullføre
avtalen med deg.
Markedsføring, kampanjer og lignende forsendelser skjer etter
samtykke fra deg.
7.4. Betalleverandør
• Ved gjennomføring av kjøp, deles informasjon med vår
betalleverandør. Det som lagres er fornavn, etternavn, e-postadresse.
Informasjonen spares for å kunne gjennomføre kjøpet og for å
beskytte partene mot bedrageri.
De betalleverandører (betaltjenester) som vi bruker er: PayPal.
7.4 Retten til tilgang
Du har rett til å få utdrag av all informasjon som finnes om deg hos
oss. Utdrag leveres elektroniskt i et lesbart format.
7.5 Rett til korrigering
Du har rett til å be oss oppdatere feilaktig informasjon eller
komplettere informasjon som mangler noe.
7.6 Retten til å bli slettet
Du kan når som helst be om å få dine data slettet. Det finnes få
unntak til retten til å bli slettet, som til eksempel hvis det skal
beholdes for at vi må oppfylle en rettslig forpliktelse (eksempelvis i
følge bokføringsloven).
7.7 Ansvarlig for databeskyttelse
Emelies Human Design er ansvarlig for lagring og behandling av
persondata i webbutikken og ser til at reglene etterfølges.
8. Endringaer til Vilkårene
• Vi forbeholder oss retten til å når som helst foreta endringer i
vilkårene. Endringer av vilkårene vil bli publisert online på
webbplatsen. De endrede vilkårene anses for aksepterte i samband
med order eller besøk på webbplatsen.
9. Tvister
• I tilfelle av at tvister ikke kan løses mellom bedriften og kunden, kan
du som kund venda deg til Forbrukerrådet. For boende i et annet EUland enn Norge kan man sende inn klage online via EUkommisjonens plattform for megling i tvister, se http://ec.europa.eu/
consumers/odr
• Ved eventuell tvist følger vi beslutninger fra Forbrukerrådet eller
motsvarande organ for å løse tvister.
• Tvist gjeldende tolkingen eller bruken av disse allmenne vilkår skal
tolkes i enlighet med norsk rett og lov.

Oppdatert: 2022