Typer

Det første vi ser på i Human Design er hvordan energien din fungerer. I tiden vi lever i akkurat nå er det en forventning om hastighet og effektivitet. Alle skal «ta i» og «pushe» for å komme opp og frem. Og helst skal det gå fort. Så fort at vi ikke rekker å kjenne etter om dette er et liv som passer for meg? Hva er nok for meg? Hva slags arbeid kan jeg ha slik at jeg fortsatt har krefter og tid til å føle at jeg lever? Hvilken type arbeid vil jeg blomstre i? Hvordan vil jeg leve mitt liv? Noen av oss har ikke en stabil energi som varer over tid, mens andre igjen tikker og går med kraftigere batterier.

Hvilken type er du?

Generator

Omtrent 70% av befolkningen tilhører Generator-typen. Dette er en energitype som preger mennesker som trenger å bruke sin energi til å arbeide. Dette er vår tids byggere, arbeidsmaur og flittige bier. Hva du jobber med er da ekstra viktig for deg. Som Generator er det viktig at du ikke setter deg fast i en hvilken som helst jobb, men at du kjenner etter hvorfor du gjør akkurat denne jobben. Hvis du tar en jobb i søken etter status eller trygghet selv om du egentlig kjenner at noe annet er rett for deg, så vil du merke konsekvensene av ditt valg.

Generatorer føler seg fort fanget når de lever andre sine idéer eller drømmer. Da vil en (sterk) følelse av frustrasjon oppstå i Generatoren. Frustrasjon er et tegn på Generatorens ikke–jeg. Derfor er det viktig å være klar over dine sterke sider og egenskaper slik at du får brukt deg selv på en måte som tenner ilden i deg.

Generatorens naturlige tilstand er en følelse av tilfredshet som oppnås når de responderer på livet gjennom å ta beslutninger med magen. Genaratorens livsstrategi er å respondere på noe som skjer utenfor dem. De må passe seg for å gå fellen om å tenke seg frem til hva de skal gjøre.

Manifesting generator

Manifesting Generator er Generator som type, men har en del tilleggskvaliteter. En Manifesting Generator har ofte har et større interessefelt enn en ren Generator. Manifesting Generators kan veksle raskt mellom ulike oppgaver og kan sjonglere mange prosjekter og idéer samtidig. En Manifesting Generator kan ofte ta snarveier når et prosjekt skal gjennomføres og noen ganger er de litt for raske og må gå tilbake og fullføre trinn de har hoppet over. De har en energi som er mer rastløs enn en ren Generator og må derfor passe på seg selv så de ikke ruser blindt inn i handling kun for å få ting til å skje. Manifesting Generators må også lære seg å respondere på livet isteden for å tvinge frem action fra hodet.

Generatorens og Manifesting Generatorens naturlige tilstand er en følelse av tilfredshet som oppnås når de responderer på livet gjennom å ta beslutninger med magen. Genaratorens livsstrategi er å respondere på noe som skjer utenfor dem. De må passe seg for å gå fellen om å tenke seg frem til hva de skal gjøre.

Projektor

Ca 20% av befolkningen tilhører Projektortypen. Projektorer regnes som en ikke-energitype. Det betyr ikke at Projektorn mangler energi, men de har ikke den stabile energitilgangen som Generatoren har. Det er veldig viktig for en Projektor å lytte til seg selv og sitt behov av pause og alenetid for å ikke brenne seg ut på hardt arbeid. Det naturlige for en Projektor er å oppnå suksess gjennom å hjelpe andre med å finne suksess. Projektoren er en naturlig guide eller støttespillere som enten kan fokusere sin forståelse mot andre mennesker, systemer, prosjekter eller samfunn for å se hvordan energi kan brukes mer effektivt.

Mange Projektorer lever idag som Generatorer (eller Manifestorer) fordi det er slik tidsånden sier at vi skal leve. Når en Projektor ikke blir brukt som den veiviser han/hun er kan de få en følelse av å bli oversett. Da faller en Projektor inn i sitt ikke-jeg som er bitterhet. For å unngå dette er det viktig for alle Projektorer å bli kjent med seg selv, selv om de oftest er mer interessert i andre (og tror de har greie på hvem de selv er). Det er viktig at de vet hva de er gode på og hva de er interessert i for å skaffe en omgangskrets som ser dem for hvem de virkelig er. Det er først når andre gjennkjenner kvalitetene hos en Projektor at de kan få en invitasjon til å dele sin visdom. Projektorens livsstrategi er å vente på invitasjonen. Projektoren må ogsa passe seg for å sette igang ting fra sitt hode.

Manifestor

Manifestoren tilhører en av de mindre gruppene i samfunnet med sine 9%. Manifestoren er en energitype men fungerer litt forskjellig fra Generatoren. Manifestorens energi kommer med kraft for å starte noe nytt. De har en sterk påvirkning på sine omgivelser og det kan ofte være nok med at en Manifestor trer inn i et rom med andre mennesker for at det skal bli fart i sakene. Denne sterke energien kan oppleves som avvisende eller skremmende hvis Manifestoren ikke bruker sin livsstrategi som er å informere omgivelsene om sine planer. Hvis Manifestoren glemmer eller hopper over å informere kan andre, bevisst eller ubevisst, prøve å stoppe eller kontrollere Manifestoren (hvilket er noe av det verste den vet). Da reagerer Manifestoren med sitt ikke-jeg som er sinne. Den naturlige tilstanden for en Manifestor er fred til å gjøre det de ser for seg uten å bli hindret. Det oppnår de gjennom å lære seg en sosial og høflig måte å kommunisere til andre hva de har tenkt å gjøre.

Manifestoren har ikke den stabile og utholdende energien til Generatoren. Derfor er det viktig for en Manifestor å ta pauser, gjerne alene, for å kjenne etter om de trenger å lade batteriet. Manifestorer kan synes disse pausene er kjedelige og unødvendige og vil helst  bruke sin kraft hele tiden, hvilket kan lede til utbrenthet. Selv om Manifestoren ofte er litt av en ensom ulv som har behov av å få bestemme over seg selv, trenger den også andre mennesker til å fullføre de prosjekter de setter i gang. Generatoren er bedre rustet til å gjennomføre arbeid over tid enn det en Manifestor er, som naturlig er den som kun skal få ballen å rulle.

Reflektor

Så er vi fremme ved den minste gruppen av typene; Reflektoren med sin 1%. Reflektoren er en ikke-energitype som fungerer veldig ulikt fra alle andre. Reflektoren er, som vi hører på navnet, her for å reflektere. Reflektoren har ingen stabil energi i noen av sentrene og må derfor gjennom en lang prosess på +/-28 dager før den kan ta viktige beslutninger som gjelder seg selv og sitt eget liv.

Gjennom denne månesyklusen går en Reflektor gjennom alt som ikke er den selv. Først etter denne månesyklusen er det mulig å lande i hva som faktisk er riktig for seg selv å gjøre. En Reflektors oppgave er å speile tilbake mennesker, samfunn, prosesser, grupper o. l. En Reflektor får ofte med seg detaljer vi andre ikke ser og har et naturlig øye for det som er unikt og annerledes.

En Reflektor oppleves som smakende og samlende og de er ofte nysgjerrige og interesserte i alt som kan lære dem noe nytt. En Reflektor er redd for å bli bortglemt og føle seg usynlig i sitt samfunn, omgangskrets eller familie. En Reflektor som lever naturlig er en person mennesker kan vende seg til med sine personlighetstrekk, historier og måter å leve på. En Reflektor som lever ut sin naturlige glede over alt livet har å tilby vil kunne nyte de små og store overraskelser livet byr på. En Reflektor i ubalanse som legger forventninger og føringer på øyeblikket vil derimot føle på sitt ikke-jeg, som er skuffelse.

Reflektoren trenger en balanse mellom intrykk fra andre og alenetid til å reflektere. Mange liker å reise og møte nye folk og kulturer, men de trenger også et stabilt hjem og kanskje en partner å lande med.