Hva er Human Design?

Human Design er et system som ble nedtegnet i 1987. Det er en syntese av østlig visdom og vestlig vitenskap og brukes som et refleksjonsverktøy.
Uansett om du «tror på» at dette systemet stemmer eller ikke, så kan du ha stor nytte av å se på deg selv gjennom Human Design. En dypere gjennomgang av ditt design kan hjelpe deg til å sette ord på ulike aspekter ved deg selv og andre. Dette vil øke din forståelse av din egen og andres væremåte.

Vi går en tid i møte hvor individet står sterkere i fokus og det å være seg selv på ekte får større betydning. Dette kan i verste fall gjøre oss mer egoistiske og selvopptatte og i beste fall gi oss en sterk indre autoritet og en følelse av hva som er riktig for meg å gjøre og være i mitt liv. Desto sterkere følelse av ditt ekte Selv, desto stoltere kan du være over å leve og bidra på akkurat den måten du evner. Det ligger et stort potensial og en frihet i å innse at vi alle er helt unike. Det finnes faktisk ingenting i hele universet som er likt og derfor er sammenligning helt unødvendig.

Har du noen gang sett Naturen prøve å være noe den ikke er? Med hjelp av Human Design kan også du finne din plass i det Hele, så slipper du prøve å være en bie hvis du er født som en hvitveis.

Human Design kan brukes til å forstå dine relasjoner på arbeidsplassen, i familien, som forelder, i en kjærlighetsrelasjon eller i relasjonen til deg selv.